POBIERANIE I TRANSPORT PRÓBEK MATERIAŁU DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH W KIERUNKU SCHORZEŃ JELITOWYCH

Materiałem do badania bakteriologicznego w kierunku schorzeń jelitowych jest kał, wymaz z kału i wymaz z odbytu.

1. Czas pobrania próbek
Od osób zdrowych badanych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella (do książeczek zdrowia): Od osób chorych próbki pobierać :
Od ozdrowieńców i nosicieli pochorobowych
2. Pobieranie i transport próbek
Pobieranie próbki kału Przechowywanie i transport próbki kału
Pobieranie i transport próbki wymazu z kału
Pobieranie próbki wymazu z odbytu
Przechowywanie i transport próbki wymazu z odbytu
W kierunkowych badaniach w zakażeniach Shigella należy pobierać wymaz z odbytu, a w zakażeniach Salmonella, Yersinia, Escherichia coli (enteropatogenne, enterokrwotoczne) kał lub wymaz z kału.

3. Transport szczepu bakteryjnego
    Czas transportu szczepu bakteryjnego do badania nie powinien przekraczać 24 h w temperaturze otoczenia. Nie dopuszczać aby transportowany szczep uległ zamrożeniu. Szczep dostarczyć do laboratorium w potrójnym opakowaniu: 4. Postępowanie w przypadku skażenia
5. Postępowanie z dokumentacją dołączoną do badań

Informacje szczegółowe:
Kierownik Sekcji Laboratoryjnej Mikrobiologii Lekarskiej - mgr Lidia Stachacz tel. wewn. 70